Studie- och yrkesvägledare- Vuxenutbildningen- kontakt

 

Kontakta Johan, Ingrid eller Solvig  ifall du har frågor rörande studier eller   Centrala studiestödsnämnden CSN

Johan Lerbacka
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0481-455 64
E-post:  johan.lerbacka@nybro.se

 

Ingrid Alriksson
Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildningen samt SFI
Telefon: 0481-455 96
E-post:  Ingrid.alriksson@nybro.se

 

Solvig Holmer
Studie- och yrkesvägledare (till och med 2019-01-18)
Telefon: 073-146 53 22
E-post:  solvig.holmer@nybro.se

 

 

Webbredaktör: Håkan Storm | Hakan.Storm@nybro.se | Id: inlägg: 114 - kategori: 23

Nybro Vuxenutbildning - kontakt

  Hantverksprogrammet - Finsnickeri - Kontakt

Sverker Arnesson, sverker.arnesson@nybro.se, telefon: 0481-455 88 Anders LG Karlsson, anders.l.karlsson@nybro.se, telefon: 0481-456 03 Johannes Lymer, johannes.lymer@nybro.se, telefon: 0481-455 88 Benny [...]