Historia

Sedan mer än ett hundra år har det i trakterna omkring Nybro framställts glas. Ända fram till 1950-talet utbildades nya glasarbetare inom befintlig produktion – de unga blivande glasarbetarna ”sölade” under rasterna i hyttan. Begreppet att ”söla” innebar i detta sammanhang att de unga tränade och misslyckades och tränade igen för att till slut lyckas med de olika momenten.

Glasutbildning sedan 60-talet

Omkring 1960 startades vid Orrefors glasbruk en integrerad glasutbildning. Ansvaret för utbildningen vilade på företaget och personal från glasbruket fungerade som lärare och instruktörer i glasskolan. Utbildningen bedrevs i samarbete med Nybro yrkesskola som svarade för den teoretiska delen av undervisningen. Eleverna arbetade praktiskt fyra av veckans dagar medan den femte ägnades åt teori.
1969 gick dåvarande Hälleberga kommun, och därmed Orrefors samhälle, upp i Nybro storkommun. Samma år tog Nybro kommun över ansvaret för glasskolan. Utbildningen blev vid denna tid mer systematiserad eftersom skolan nu ansvarade för såväl den praktiska som den teoretiska delen av verksamheten. Glaslärarna utarbetade nya kursplaner i de olika praktiska momenten för att göra utbildningen så effektiv och heltäckande som möjligt.

Fram till 1979 var glasskolan inrymd i lokaler vid Orrefors glasbruk.

Hösten 1979 invigde Nybro kommun nya arkitektritade lokaler för glasskolan i Orrefors bakom Orrefors glasbruk.

Under åren som kom blev elevantalet så stort att man fick flytta en del elever upp till Orrefors glasbruk igen och hade därmed utbildning på två ställen. Året 2005 hade glasskolan 104 elever som mest från 7 olika nationer. Sedan kom sämre tider. Det gick dåligt för glasbruken och färre glasblåsare behövdes. Elevantalet sjönk. Man beslöt 2011 att flytta hela glasskolan tillbaka upp till Orrefors glasbruk då där numera fanns gott om plats. Först flyttades hela den varma sidan, hyttan, och vid årsskiftet 2012 även den kalla sidan, förädlingen, upp i brukets lokaler.

2013 stängs Orreforsglasbruk och Riksglasskolan blev ensamma kvar i de stora utrymmena.

Flytt till Pukebergs glasbruk

Nybro kommun beslutar sedan att flytta hela glasskolan till Pukebergs glasbruk inne i Nybro vilket görs under sommaren 2014. 20 lastbilar packas av skolans lärare och verksamheten körs igång under augusti månad 2014 i Pukeberg. Tack vare flytten kan verksamheten fortsätta att utvecklas och samarbetet med Linnéuniversitetet fördjupas.

Webbredaktör: Marianne Degener | marianne.degener@nybro.se | Id: inlägg: 50 - kategori: 10

Om Riksglasskolan

  Ansökan öppen!

Nu är det möjligt att söka till utbildningen design- och konstglas.. Ansök till Design och konstglas nu Sista dag för [...]

  Boende i Nybro

Riksglasskolan har inget eget boende att erbjuda. På kommunens hemsida hittar du information om hyresvärdar på orten. www.nybro.se

  Historia

Sedan mer än ett hundra år har det i trakterna omkring Nybro framställts glas. Ända fram till 1950-talet utbildades nya [...]

 Nyheter

Här hittar du all information om: Nyheter (kategori).

  Sök till Riksglasskolan

Ansökningsfrist: Yrkesförberedande folkhögskoleutbildning, 15 april. Nordiska elever och Yrkesvux elever, 15 maj   Mer information om våra utbildningar: Nordiska programmet [...]