Ansökan öppen!

Nu är det möjligt att söka till utbildningen design- och konstglas..

Ansök till Design och konstglas nu

Sista dag för ansökan: 19 april.
Omfattning: Heltid, 2 terminer (200 yrkeshögskolepoäng).

Finns lediga platser på utbildningen så kan vi ta emot efteranmälningar.

Ansökan görs via yh-antagning.se.  Klicka här för att komma direkt till ansökan till Design och konstglas.

Utbildningen Design- och konstglas är en yrkeshögskoleutbildning.
Utbildningen omfattar ett års studier på heltid och vänder sig till dig som har tidigare erfarenhet inom glasblåsning och förädling och som vill fördjupa din kreativitet i det magiska materialet glas. Utbildningen baseras på en individuell studieplan där förutsättningar och intressen är grunden för studierna. Studierna kan innehålla fokus på glasblåsning eller gravering med olika sliptekniker eller en kombination av dessa.

Genom yrkeshögskoleutbildningen erhåller du kunskaper för att skapa, forma och designa produkter som har fokus på ett kommersiellt värde. Efter utbildningen kan den studerande få anställning på glasföretag, i mindre eller medelstora glashyttor eller i närliggande områden som efterfrågar kompetens som brukskonsthantverkare.

Grundläggande behörighet för YH-utbildning

OBS! Du måste ha erfarenhet av att blåsa glas

Grundläggande behörighet för YH-utbildning har den som uppfyller något av följande:

Förkunskapskrav

  • Avslutad gymnasieutbildning inom hantverksprogrammet glasblåsning och förädling eller motsvarande
  • Avslutad utbildning i enlighet med nordiska ministerrådets beslut från 1993 avseende studerande från Norden
  • Avslutad yrkesvuxutbildning inom glashantverk.
  • Kunskaper från arbetslivet som kan jämställas med motsvarande utbildning inom skolväsendet
  • Personer som har ett annat modersmål än svenska, danska, norska, isländska eller färöiska ska ha de kunskaper i svenska som behövs. Det är utbildningsanordnaren som avgör och prövar om den sökande har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
  • Meriter som den sökande vill åberopas för studie- och yrkeserfarenhet i samband med ansökan, måste styrkas med intyg/betyg innan ansökningstidens utgång.

Att studera på yrkeshögskola

Yrkeshögskola är en utbildningsform på eftergymnasial nivå. Den ger en skräddarsydd utbildning i nära samarbete med arbetslivet. Teori varvas med praktik, LIA (Lärande i arbete), på en arbetsplats. Utbildningen är avgiftsfri och berättigar dig till studiemedel från CSN.

Särskilt prov
Sökande bifogar ansökan max. fem bilder på formgivna, designade och tillverkade glasobjekt. Bilderna ska vara i färg och av hög kvalitet med mycket god upplösning och skärpa. Om en sökande anser det absolut nödvändigt, kan formgivna, designade och tillverkade glasobjekt fysiskt bifogas ansökan. Bilder och i förekommande fall sända glasobjekt ska vara verifierade med två personers, namn, adress, telefonnummer och mailadress samt personernas namnteckningar med datum för underskrift. Detta förfarande ska styrka att sänt material till utbildningsanordnaren är designat och tillverkat av den sökande.

Bedömningar baseras på: form, design, harmoni, balans, uttryck, färgsättning, hantverksskicklighet och att objektet kan kommunicera med betraktaren/omgivningen.

Kursöversikt

Utbildningen motsvarar heltidsstudier och är ej på distans. Studiemedel ansöker du om via  www.csn.se

Utbildningen är avgiftsfri men önskar den studerande behålla glas föremål som tillverkats under skoltid kan dessa köpas ut för materialkostnaden. Även viss kurslitteratur får den studerande stå för själv.

För mer information, kontakta vår studievägledare Madeleine Frank eller utbildningsledare för YH Mikael Andersen.

Webbredaktör: Martin Persson | Martin.A.Persson@nybro.se | Id: inlägg: 349 - kategori: 15

Nyheter

  Ansökan öppen!

Nu är det möjligt att söka till utbildningen design- och konstglas.. Ansök till Design och konstglas nu Sista dag för [...]